Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Svrha javnog poziva je poticati MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Cilj poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iz Europski fond za regionalni razvoj je 53.200.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada, razvoj i/ili nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje
  • implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Prihvatljivi prijavitelji Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 85% od ukupnih prihvatljivih troškova, dok za srednja poduzeća iznosi 65%. Visina potpore po korisniku iznosi od 80.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi od 21. kolovoza 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na: 021/272-990 ( Vili ) ili info@finprojekt.hr

 Odgovori