Otvoren natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Svrha javnog poziva je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Prihvatljiva su ulaganja u preradu i/ili marketing i/ili izravnu prodaju proizvoda ili usluga u ruralnim područjima, usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, ulaganja u tradicijske i umjetničke obrte, ulaganja u turizam u ruralnom području.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iz Europskog poljoprivredni fond za ruralni razvoj je 250.000.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje stambenih i ugostiteljskih objekata
 • kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 • računalna oprema uključujući računalni softver
 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 • troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja
 • troškovi pripreme dokumentacije u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu (obrti, pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva), partneri nisu prihvatljivi. Ulaganja su moguća u područjima: Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje, Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, Sektor turizma u ruralnom području, Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova. U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima intenzitet potpore za tu mehanizaciju iznosi 40%.  Visina potpore po korisniku iznosi od 25.795,00 kuna do 1.474.000,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. srpnja 2018. godine do 28. rujna 2018. godine.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na: 021/272-990 ( Vili ) ili info@finprojekt.hrOdgovori