Moratorij za ovrhe na novčanim tražbinama dužnika

Zbog situacije sa COVID 19 virusom došlo je do moratorija ovrhe na novčanim tražbinama dužnika na način da :

 1. Ovrhe po računu fizičkih osoba koje provodi FINA sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o provedbi odluke na novčanim sredstvima su u moratoriju do 18. srpnja 2020 godine s mogućnošću produljenja za još 3 mjeseca.

FINA neće zastati s provedbom ovrhe, odnosno nastavit će provoditi ovrhu na novčanim sredstvima u odnosu na:

 • ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije)
 • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću
 • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine
 • mjere osiguranja iz kaznenog postupka
 • slučaj ovrhe po računu specifične namjene
 • Ovrhu na plaći koji provodi poslodavac sukladno zaprimljenoj dokumentaciju je u moratoriju do 01. kolovoza 2020 godine temeljem Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti s mogućnošću produljenja za još 3 mjeseca  i u tom period poslodavac će postupiti na način da će:
 • zastat će s provedbom ovrhe na plaći (tj. stalnom novčanom primanju) u slučajevima u kojima poslodavac provodi ovrhu na plaći
 • neće plijeniti daljnje tražbine radnika (ovršenika)
 • neće isplaćivati ovrhovoditelju novčane svote za koje je određena ovrha
 • cijelu će plaću (tj. stalno novčano primanje) isplatiti radniku (tj. primatelju stalnog novčanog primanja) i to na radnikov redovan račun, koji je u međuvremenu, za vrijeme trajanja moratorija, deblokiran.

Poslodavac će i u tom periodu nastaviti sa ovrhom na plaći radnika ( ovršenika ) ako se radi o ovrsi za :

 • namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta
 • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću
 • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine
 • ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

mr. Ivica Baban

ovlašteni porezni savjetnik

stalni sudski vještak za knjigovodstvo I financije

ovlašteni investicijski projektant

ovlašteni procjenitelj vrijednosti tvrtki

Vukovarska 27

21000 Split

Tel : 021/ 272-990

Mob . 091 / 25 -18-297Odgovori