EU fondovi i investicijski projekti

EU fondovi i investicijske studije

EU FONDOVI

Aplikacije za EU fondove izrađuju se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te gradove, općine i županije.Usluga obuhvaća istraživanje mogućnosti financiranja iz EU fondova, osmišljavanje programa, pronalaženje partnera i izradu aplikacija.

Izrada aplikacija za EU fondove na području:

 • zaštite okoliša
 • obnovljivih izvora energije
 • inovacija
 • IT tehnologija
 • poljoprivrede
 • turizma
 • porasta konkurentnosti
 • uspostavljanja međunarodne suradnje
 • kulture i filmske umjetnosti

Procedura prijave obuhvaća sljedeće korake:

 • određivanje projekta za apliciranje
 • određivanje prikladnih programa
 • pronalaženje partnera i uspostavljanje suradnje
 • izrada aplikacije i prikupljanje dokumentacije
 • apliciranje projekta

Cijena usluge ovisi o veličini iznosa traženih sredstava.

INVESTICIJSKI PROJEKTI

Investicijska studija je poznata još pod nazivom investicijski program, studija isplativosti, studija izvedivosti, feasibility study. Izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te općine, gradove i županije. Sadržaj investicijske studije odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi.Investicijske studije služe za ishođenje:

 • bankovnih kredita
 • pojedinih EU fondova
 • poticaja pojedinih ministarstava

Služe za donošenje odluke o ulasku u jedan od više alternativnih projekata.

Osnovne cjeline investicijske studije su:

 • analiza tržišta
 • analiza planirane lokacije
 • projekcija prihoda i troškova projekta
 • projekcija financijskih izvještaja i isplativosti projekta
 • analiza osjetljivosti projekta

Najbitniji rezultati investicijske studije su izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih tzv. statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijske izvještaje.

U pravilu pri izradi investicijske studije držimo se preporučenog sadržaja HBOR-a koji udovoljava zahtjevima financijskih institucija u Republici Hrvatskoj, HAMAG-a, komercijalnih banka, ministarstva, županija, gradova i općina koje dodjeljuju bespovratna ili subvencionirana kreditna sredstva. Ukoliko je nekim natječajem zahtjevan drugačiji sadržaj investicijske studije, tada prilagođavamo investicijsku studiju zahtijevanom sadržaju.

Cijena izrade investicijske studije ovisi najvećim dijelom o veličini i karakteru investicije.

Potrebna Vam je stručna pomoć?