Knjigovodstvo

Knjigovodstvo

Profesionalni knjigovodstveni tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge knjigovodstva tvrtkama, obrtima i udrugama različitih djelatnosti.Pored knjigovodstvene obrade dokumentacije klijentima kroz različite interne izvještaje omogućavamo uvid u tekuće poslovanje sa aspekta menadžerskog knjigovodstva.

Knjigovodstvene usluge za poduzetnike

1.   Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih
knjigovodstvenih isprava:

  • dnevnika
  • glavne knjige
  •  pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i    potrebama   poduzetnika

2.   Izrada popisa imovine i obveza
3.   Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:

  • bilance
  • računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascim
  • bilješki uz financijska izvješća

4.   Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika
s propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja
obrazaca vezanih uz plaće
5.   Priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
6.   Vođenje knjige ulaznih računa
7.   Vođenje knjiga izlaznih računa
8.   Vođenje blagajne
9.   Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima
za utvrđivanje poreza na dobitak
10. Prijave/odjave radnika
11. Prema dogovoru vodimo dnevno ažuriranu evidenciju
dugovanja te vršimo plaćanja
12. Razna izvješća, evidencije, statistike po dogovoru

PROFESIONALNI KNJIGOVODSTVENI SUPPORT VAŠEM POSLOVANJU
Knjigovodstvene usluge za obrtnike i  slobodna zanimanja

1.   Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava:

  • knjige ulaznih računa
  • knjige izlaznih računa
  • knjige primitaka i izdataka
  • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i  potrebama obrtnika

2.   Izrada popisa dugotrajne imovine
3.   Priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračun PDV-a
4.   Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za
utvrđivanje poreza na dohodak
5.   Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim
doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca
vezanih uz plaće
6.   Prijave/odjave radnika
7.   Prema dogovoru vodimo dnevno ažuriranu
evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja,
8.   Razna izvješća, evidencije, statistike po dogovoru

Potrebna Vam je stručna pomoć u vođenju poslovnih knjiga i računa?